Sameskolan ligger centralt beläget i Giron. Sameskolan är en skola för elever från förskoleklass till och med årskurs sex med fritidshem och förskola. Undervisningen sker utifrån Läroplan för sameskolan, förskoleklass och fritidshem och verksamheten i förskolan bedrivs med samisk utgångspunkt och i enlighet med läroplan för förskolan. På sameskolan i Giron finns ett eget kök som tillagar all mat till barn och elever.

Kontaktperson(er)

Katarina Sixten Inga

Rektor Giron

rektor.kiruna@sameskolstyrelsen.se

0980-817 74

Gustaf Sixten Inga

Biträdande rektor med ansvar för förskola

rektorforskola.kiruna@sameskolstyrelsen.se

0980-33 01 64