Sameskolan ligger centralt beläget i Gárasavvon. Sameskolan är en skola för elever från förskoleklass till och med årskurs sex med fritidshem och förskola. Undervisningen sker utifrån Läroplan för sameskolan, förskoleklass och fritidshem. Sameskolans elever äter sin mat på den kommunala skolans matsal.

Förskolan Lávvu ligger på samma gård som skolan. Förskolan bedrivs med samisk utgångspunkt och i enlighet med läroplan för förskolan och har ett eget kök som tillagar all mat till barnen.

Kontaktperson(er)