Váhtjer (Gällivare)

Skolan i Gällivare är en F-6 skola och där vi även bedriver en förskola. Skolan har en samisk profil som är integrerad i den ordinarie undervisningen. Vi arbetar utifrån de 8 årstiderna vilket innebär att vi följer renens år. Därtill finns den samiska kulturen och traditionerna naturligt med i vår undervisning. Vår skolmiljö är lugn och trygg och vi har en närhet till natur och sjö. Skolan serverar god mat lagad på mestadels lokalproducerade produkter.

Skolan arbetar utifrån Läroplan för sameskolan, förskoleklass och fritidshem. Våra lärare på skolan är utbildade och de allra flesta har en lärarlegitimation. Lärarna har ett stort engagemang och vill att varje elev ska lyckas i skolan. Vi har en hög kvalitet på den samiska undervisningen och målet är att varje elev är funktionellt tvåspråkig när de slutar skolan.

 

Skierri förskola i Gällivare består av två åldersindelade avdelningar, Urbi och Lasta. Hösten 2021 utökas verksamheten med ytterligare en avdelning, Suorgi. Förskolan ligger centralt i ett naturskönt område med stor skolgård och med närhet till Njuollajávrri/Nuolajärvi. 

 

Skierri har sedan start 1986 haft som mål att lära barnen hur de olika samiska näringarna fungerar. Även bevara och föra vidare den samiska kulturen, de samiska traditionerna och det samiska språket. Sedan dess har förskolan utarbetat och jobbar utifrån samisk pedagogik i enlighet med Läroplan för förskolan och övriga styrdokument. 

 

 

 

Kontakt

Inger Helene Fankki Rektor Váhtjer 50%

097-01 02 48

Sameskolan i Váhtjer
Nomadskolevägen 26
982 35 GÄLLIVARE

Carina Hotti Lindmark Rektor för Skierri förskola Váhtjer

097-15 50 04
Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.