Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor och förskolor
Folkhälsomyndigheten har den 15 mars uppdaterat informationen som ger råd om hantering av sjuka elever och barn samt förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

Ny förordning möjliggör olika åtgärder när skolor behöver stänga
En ny förordningen kan användas när en skola behöver stänga till exempel på grund av att en stor del av personalen är frånvarande på grund av covid-19 eller efter samråd med smittskyddsläkare. Förordningen gäller till och med den 30 juni 2021.

Skolverket besvarar frågor utifrån skollagstiftningen
Skolverket får frågor från skolor och förskolor med anledning av coronaviruset (covid-19). Med anledning av detta har vi sammanställt vad som gäller enligt skollagen och andra skolförfattningar.