Under hösten har Sameskolstyrelsen avsatt medel för att underhåll av torvkåtan vid sameskolan i Váhtjer. Det är de två bröderna Lars-Isak och Nils-Mikael Påve som på entreprenad har bytt ut de kåtastänger som börjat murkna, bytt dörr och lagt ny torv.

Kåtan används som ett naturligt inslag i det pedagogiska arbetet med eleverna vid skolan.

Under renoveringsarbetet med torvkåtan.
Det färdiga resultatet.