Skolinspektionen har genomfört inspektion av Sameskolstyrelsen som skolhuvudman. De har beslutat 2020-11-02 att avsluta sin tillsyn då Skolinspektionen kan konstatera att de brister som framkommit under deras inspektion har åtgärdats av Sameskolstyrelsen.