Sameskolan

Sameskolorna är från årskurs 1-6 och har en egen läroplan som är likställd med grundskolans läroplan. Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv till den uppväxande generationen. Sameskolstyrelsen har ett utvidgat uppdrag som innebär att förmedla den samiska kulturen, utveckla barnens och elevens samiska språk och överföra traditioner. Det innebär att våra elever studerar samiska åtta timmar i veckan, har samiska kulturdagar och utepedagogik.

Våra skolor kännetecknas av ett samiskt förhållningssätt där varje elev ska få utvecklas utifrån sina egna förmågor.  Varje pedagog arbetar utifrån läroplanen med kunskapskrav som varje elev ska uppnå och är utbildade lärare där de flesta har en lärarlegitimation. Kontinuerligt följer vi upp elevernas lärande och utveckling av sina förmågor. Som stöd för detta använder vi oss av Infomentor där du som förälder också kan använda för att följa ditt barns lärande och utveckling.

Varje elev har möjlighet till att ha 6 kulturdagar/år där eleverna lär sig mer om det samiska praktiska livet och traditioner. I årskurs 5 och 6 deltar eleverna i språkbadsveckor, en gång/år, där eleverna får språkbada samiska.Varje elev som gått i förskolan och sameskolan, ska när de lämnar skolan, vara funktionellt tvåspråkiga och ha sin grund i den samiska kulturen. Vi vill att våra samiska elever ska växa upp till självständiga, kreativa och ansvarstagande medborgare.

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.