Integrerad samisk undervisning

Integrerad samisk undervisning anordnas i grundskolor och innebär att elever kan få undervisning med samiska inslag utöver den ordinarie modersmålsundervisningen. Det kan vara slöjd, modersmålsundervisning i samiska, samisk hemkunskap samt även andra ämnen. Målet är att varje samisk elev ska få lära samiska, samiska traditioner och kultur samt samiska perspektiv i de övriga ämnena. Syftet är att varje samisk elev ska stärka sin härkomst och bli stärkt i sin samiska identitet.

Enligt Skolförordningen 2011:185 får en kommun efter avtal med Sameskolstyrelsen anordna för samiska barn i grundskolan, integrerad samisk undervisning. Utbildningen ska vara en fördjupning för de samiska eleverna och samordnas med motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan. Se Reglemente för samisk integrering.

Den samiska integreringen omfattar alla grundskolans årskurser och är ett viktigt komplement till sameskolorna och framför allt alla samiska elever i grundskolan. De elever som inte har möjlighet att välja sameskola kan härigenom få samisk inriktning i sin grundskoleutbildning. Vidare blir samordnad samisk undervisning i årskurserna 7-9 en naturlig fortsättning för elever som genomgått sameskola. För närvarande finns integrerad samisk undervisning i följande kommuner:

Varje kommun inkommer med en ansökan till Sameskolstyrelsen för äskande av medel till samisk integrering. Se Reglemente för samisk integrering.

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.