Integrerad samisk undervisning

Integrerad samisk undervisning anordnas i grundskolor och innebär att elever kan få undervisning med samiska inslag utöver den ordinarie modersmålsundervisningen. Det kan vara slöjd, modersmålsundervisning i samiska, samisk hemkunskap samt även andra ämnen. Målet är att varje samisk elev ska få lära samiska, samiska traditioner och kultur samt samiska perspektiv i de övriga ämnena. Syftet är att varje samisk elev ska stärka sin härkomst och bli stärkt i sin samiska identitet.

Enligt Skolförordningen 2011:185 får en kommun efter avtal med Sameskolstyrelsen anordna för samiska barn i grundskolan, integrerad samisk undervisning. Utbildningen ska vara en fördjupning för de samiska eleverna och samordnas med motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan. Se Reglemente för samisk integrering.

Den samiska integreringen omfattar alla grundskolans årskurser och är ett viktigt komplement till sameskolorna och framför allt alla samiska elever i grundskolan. De elever som inte har möjlighet att välja sameskola kan härigenom få samisk inriktning i sin grundskoleutbildning. Vidare blir samordnad samisk undervisning i årskurserna 7-9 en naturlig fortsättning för elever som genomgått sameskola. För närvarande finns integrerad samisk undervisning i följande kommuner:

Varje kommun inkommer med en ansökan till Sameskolstyrelsen för äskande av medel till  samisk integrering. Ansökan till myndigheten ska inkomma senast den 15 maj för beslut senast den 15 juni. Återrapporteringsdatum till Sameskolstyrelsen är senast den 31 januari och 15 juni. Har inte en återrapportering inkommit senast dessa datum utgår inget bidrag. Se Reglemente för samisk integrering.

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.