Sameskolstyrelsen erbjuder förskola, förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem i : Dearna, Jåhkåmåhkke, Váhtjer, Giron och Gárasavvon

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för att ge samers barn en utbildning med samisk inriktning vilket inkluderar förskoleklass och fritidshem. 

Sameskolan har en egen läroplan, Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Sameskolstyrelsen erbjuder också fjärrundervisning i samiska till elever inskrivna vid andra skolor.