Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i elevens utvecklingen. Fritidshemmets pedagogiska verksamhet styrs av Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Verksamheten på fritidshemmet planeras utifrån från de åtta samiska årstiderna.

När du anmäler ditt barn till förskoleklassen eller skolan kan du även ansöka om en fritidshemsplacering.

Vi har skolor och fritidshem på följande orter: Dearna, Jåhkåmåhkke, Váhtjer, Giron och Gárasavvon.

Blankett Vistelsetider fritids saknas, uppsägning fritids Anders Nygårds