Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmets pedagogiska verksamhet styrs av läroplanen för fritidshemmet. Förutsättningar för att eleverna skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande för självkänslan där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån elevernas ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Vårt arbete utgår ifrån de åtta samiska  årstiderna och följer ett årshjul.

När du anmäler ditt barn till förskoleklassen eller skolan kan du även ansöka om en fritidshemsplacering.

 

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.