Sameskolstyrelsen bedriver förskoleverksamhet på uppdrag av kommunen på följande orter: Dearna, Jåhkåmåhkke, Váhtjer, Giron och Gárasavvon. Förskolan erbjuder en trygg, samisk miljö och arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Både förskolans innemiljö och utemiljö har inspiration från samiska traditioner och ett samiskt levnadssätt. I våra förskolor ses naturen som ett inspirerande rum där barnen upptäcker och lär sig de åtta årstiderna och dess växlingar. Pedagogerna arbetar språkutvecklande med fokus på samiska och det livslånga lärandet.