Förskola

Samiska barn som är mellan ett och fem år kan gå i samisk förskola under den tid då du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig med ett mindre barn får dina äldre barn gå högst 15 timmar per vecka i förskolan eller familjedaghemmet. Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Förskolan erbjuder en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och roliga aktiviteter och arbetar utifrån läroplanen Lpfö 18. Miljön i våra förskolor ska vara inspirerande, utifrån Reggio Emiliapedagogiken med samiskt perspektiv, där vi synliggör barnet och dess kreativitet. Det inspirerande miljön innebär att rummets utformning, ute som inne, har en stor betydelse för kvaliteten i verksamheten. Material som finns i förskolan, ska inspirera, ge möjlighet till att barnen inspireras att utforska omvärlden. I våra förskolor ses naturen som ett inspirerande rum där barnen upptäcker och lär sig de åtta samiska årstiderna.  Miljön ska bidra till att barnet utforskar och är anpassat efter barnets behov. Barnets fantasi får flöda fritt där våra pedagoger stödjer barnets tankar och idéer. Båda dessa miljöer bidrar till en aktiv utevistelse och lärandemiljö. Förskolan är en del av skolgången med egna mål. Fokus läggs på samiska språket och grunden för det livslånga lärandet. I förskolans dagliga arbete ingår det att stärka varje barns samiska identitet och självkänsla så att de kan känna sig trygga enskilt eller i grupp och delaktig i sin kultur. Samiska är ett levande språk i förskolan, oavsett varietet och är samtalsspråket. Språket används med lust, glädje och värme i verksamheten och personalen är en resurs och förebild både i språkanvändningen och i överföringen av kulturarvet. Alla pedagoger talar samiska med barnen och tolkar till svenska efter behov eller använder svenska som stöd.

Som förälder till ett barn hos samisk förskola har det stor betydelse för barnets språkutvecklingen kommande år att ni som vårdnadshavare kan stödja dess inlärning. Om ni inte är samisktalande eller känner att ni vill utveckla er egen samiska språkförmåga erbjuder Sametinget bidrag för detta. Gå in på Sametingets hemsida för att se om ni har rätt att söka.

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.