I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2021-09–22–24 fastställdes skolhuvudmannens kvalitetsredovisning för 2020-2021.

Syftet är att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar och regleras i skollagen.

Här kan du ta del av kvalitetsredovisningarna:

Systematiskt kvalitetsarbete för Sameskolstyrelsens skolor, förskoleklasser, fritidshem och fjärrundervisning 2020/2021

Systematiskt kvalitetsarbete för Sameskolstyrelsens förskolor 2020/2021