Nämnden för Sameskolstyrelsen har fastställt myndighetens årsredovisning för verksamhetsår 2021 och den är inlämnad till regeringen den 22 februari 2022.

Här kan du ta del av den i dess helhet – Sameskolstyrelsens Årsredovisning 2021