Sameskolstyrelsens årsredovisning för 2020 är inlämnad

Nämnden för Sameskolstyrelsen har fastställt myndighetens årsredovisning för verksamhetsår 2020 och den är inlämnad till regeringen den 22 februari 2021.

Här kan du ta del av den i dess helhet – Sameskolstyrelsen Årsredovisning 2020