Nämnden för Sameskolstyrelsen har fastställt myndighetens årsredovisning för verksamhetsår 2020 och den är inlämnad till regeringen den 22 februari 2021.

Här kan du ta del av den i dess helhet – Sameskolstyrelsen Årsredovisning 2020