Nämnden för Sameskolstyrelsen har fastställt myndighetens årsredovisning för verksamhetsår 2023 som idag har inlämnats till Regeringen.

Här kan du ta del av den i dess helhet – Sameskolstyrelsens Årsredovisning 2023