Just nu pågår den internationella samisk språkvecka där Sametingen i Sverige, Norge och Finland inbjuder alla att delta och medverka på lokal, regional och nationell nivå under denna gemensamma satsning. 

Sameskolstyrelsen uppmärksammar veckan med att berätta att användandet av de samiska språken är en naturlig del i sameskolornas och de samiska förskolornas verksamhet för att stärka våra barn och elevers språkutveckling.

Sameskolstyrelsen har också påbörjat översättning av myndighetens nya hemsida till de samiska språken syd-, lule- och nordsamiska som ska vara klara för publicering till årsskiftet. Det är några axplock på hur myndigheten arbetar för att synliggöra och använda de samiska språken i sin verksamhet.