Sameskolstyrelsen byter adress för fakturering

Till dig som fakturerar Sameskolstyrelsen. Vi byter fakturaadress till:

Sameskolstyrelsen, FE7753, 831 90 Östersund

Läs mer om Sameskolstyrelsens rutiner för leverantörsfakturor: https://sameskolstyrelsen.se/e-faktura-pa-sameskolstyrelsen/