Med anledning av att SMHI har varnat för mycket hårt väder har rektor beslutat att för barnens och personalens säkerhet hålla sameskolan i Gárasavvun stängd från lunch den 10 januari och tills vädret har stabiliserats.