Läromedel i nordsamiska

Materialet riktar sig till elever som läser nordsamiska som andraspråk. 

Materialet lämpar sig för elever i årskurs i 1, men kan även användas av elever som börjar läsa samiska i senare årskurser.

Innehållet grundar sig på sameskolans kursplaner för samiska som andraspråk, enligt LGR 22 för sameskolan. 

Materialet stöder kursplanens syfte och centrala innehåll inom ramen för samiska som andraspråk årskurs 1-3.

Innehållet har valts så att det kan relateras till elevernas vardag.

Alla delar i materialet har ljudfiler.

Materialet består av:

  • Texter som anknyter till olika tema
  • Arbetsuppgifter som anknyter till texterna 
  • Glosor till texterna 
  • Sånger 
  • PDF:filer för utskrift
  • Översikt till läraren över materialets innehåll och progression samt grammatik som förekommer i materialet.

Du hittar det digitala läromedlet här: https://sameskolstyrelsen.se/webapp/