Vi välkomnar Birgit Påve som har fått fortsatt förordnade som rektor vid sameskolan i Gárasavvon på 30%.