Riktlinjer som gäller för elevers ledighet kan du ta del av här.