Sameskolstyrelsen har rekryterat nya rektorer till sameskolan vid Váhtjer och Jåhkkåmåhkke.

Vi välkomnar Inger Helene Fankki, Linnea Kuoljok Palo och Carina Lindmark som har fått förordnade som rektorer.

Inger Helene Fankki börjar som rektor vid sameskolan i Váhtjer på 50% den 17 augusti och tills vidare. Du når henne på telefonnummer 0970-102 48 alternativt 070-332 77 11.

Carina Lindmark som för närvarande är tillförordnad rektor vid Skierri förskola i Váhtjer på 30% tillträder som ordinarie rektor för verksamheten från den 1 september. Du når henne på telefonnummer 0971-550 04 alternativt 070-257 27 74.

Linnea Kuoljok Palo som för närvarande är tillförordnad rektor vid sameskolan i Jåhkkåmåhkke tillträder som ordinarie rektor för verksamheten från den 17 augusti. Du når henne på telefonnummer 0971-553 55 alternativt 070-669 53 55.

Just nu pågår även rekrytering av ny rektor till förskolan vid sameskolan i Giron. Nuvarande rektor fortsätter inom organisationen men med andra arbetsuppgifter.