I samband med Sametingets konstituerande plenum har en ny nämnd för Sameskolstyrelsen valts för mandatperioden 2021-2024.

Valda ledamöter:

Kerstin Lingebrant Vinka (Jakt- och fiskesamerna), ordförande

Sagka Stångberg (Landsförbundet Svenska samer)

Lilian Mikaelsson (Landsförbundet Svenska samer)

Michael Teilus (Samelandspartiet)

Lars Miguel Utsi (Guovssonásti)