I samband med Sametingets plenum i Orrestaare (Örnsköldsvik) 2019-02-19–21 valdes Daniel Holst (Jakt- och fiskesamerna) som ny ledamot i nämnden för Sameskolstyrelsen. Han ersätter Josefina Skerk (Jakt- och fiskesamerna) som begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot.