Nämnden för Sameskolstyrelsen har vid sitt sammanträde 2020-12-01 antagit ny kostpolicy för Sameskolstyrelsens verksamheter. Den ersätter tidigare fastställd kostpolicy samt rutiner för allergier och specialkost.

Du hittar gällande kostpolicy här: Sameskolstyrelsens kostpolicy 2020