Jåhkåmåhki sámiskuvla lea guovddážis, Dálvvadisjávrri ja luonddu lahkosis. Sámeskuvla lea skuvla ohppiide ovdaskuvlaluohkás guđat luohkáin ja astuáigedoaimmain. Oahpahus čuovvu  sámiskuvlla, ovdaskuvlaluohká ja astuáigedoaimma oahppoplána. Jåhkåmåhki sámeskuvllas lea gevke gos reidejit visot biepmu mánáide ja ohppiide.

Ovdaskuvla Giella lea Nyborgga-guovllus, Dálvvadisjoga ja luonddu lahkosis. Ovdaskuvllas doaibma lea sámi vuođul ja čuovvu ovdaskuvlla oahppoplána.  Sámiskuvlla gevke maid reide biepmu ovdaskuvlii.

Oktavuođaolmmoš(-olbmot)