Sámeskuvla lea Gárasavvona guovddážis. Sámeskuvla lea skuvla ohppiide ovdaskuvlaluohkás guđat luohkáin, astuáigedoaimmain ja Lavvu ovdaskuvllain. Oahpahus čuovvu  sámiskuvlla, ovdaskuvlaluohká ja astuáigedoaimma oahppoplána. Sámeskuvlla oahppit boradit gaskabeaivvi gielddaskuvllas.

Ovdaskuvla Lávvu lea seamma báikkis go sámiskuvla. Ovdaskuvllas doaibma lea sámi vuođul ja čuovvu ovdaskuvlla oahppoplána. Sis lea iežas gevke gos reidejit mánáide biepmu.

Oktavuođaolmmoš(-olbmot)

Birgit Skum Påve

Rektor Gárasavvon samt Lávvu förskola

rektor.karesuando@sameskolstyrelsen.se

0981-201 11