Integrerejuvvon sámi oahpahus ásahit vuođđoskuvllain ja dat mearkkaša ahte oahppit sáhttet oažžut oahpahusa sámi kultuvrras earret oahpahusa eatnigielas. Viidáseappot šaddá integrerejuvvon sámi oahpahus luogáin 7-9 lunddolaš joatkka ohppiide geat bohtet sámeskuvllain.

Ulbmil lea ahte juohke oahppi galgá nannet iežas sámi identiteahta go lohká iežas giela, kultuvrra ja oažžu oahpu árbevirolaš máhtuin. Sámi integreren siskkilda  visot vuođđoskuvlla luohkáid.

Oaiveolbmás gos leat sápmelaš oahppit oažžu maŋŋel soahpamuša Sámeskuvlastivrrain lágidit integrerejuvvon sámi oahpahusa. Oahpahus galgá leat čiekŋudeapmi sámi ohppiide ja buohtalastit oahpahusain mii seammás lea iežá ohppiide vuođđoskuvllas. Juohke oaiveolmmái válbme ohcamuša Sámeskuvlastivrii gos čilgejit ja gáibidit gaskaomiid sámi integrerejuvvon ohppui.