Sameskolstyrelsen leds av nämnden för Sameskolstyrelsen som består av fem ledamöter och är politiskt tillsatt av Sametinget.

Under 11-12 november sammanträder nämnden för att bland annat avhandla frågor om budget för kommande verksamhetsår, kvalitetsredovisningar för skol- och förskoleenheter, samt påbörjandet av arbetet med myndighetens budgetunderlag för åren 2021-2023.