Myndigheten

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och där nämndens ledamöter väljs av Sametinget. Myndigheten leds av en skolchef som ansvarar för att utföra det uppdrag som regeringen ger till myndigheten via regleringsbrevet, samt utföra nämndens beslut. Skolchefen leder kansliet och ledningsgruppen som består av rektorer för varje skola. Varje år lämnar myndigheten en årsredovisning som är en återrapportering till Utbildningsdepartementet hur myndigheten har utfört de uppdrag som myndigheten är åsatt att utföra.

 

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.