Ságas 1 riktar sig till elever som läser nordsamiska som andraspråk. Det pågår ett arbete med de lule- och sydsamiska läromedlet.

Materialet lämpar sig för elever i årskurs i 1, men kan även användas av elever som börjar läsa samiska i senare årskurser.

Innehållet grundar sig på sameskolans kursplaner för samiska som andraspråk, enligt LGR 22 för sameskolan. 

Materialet består av:

  • Texter 
  • Arbetsuppgifter 
  • Glosor 
  • Sånger 
  • PDF-filer för utskrift
  • Översikt till läraren över materialets innehåll och progression samt grammatik som förekommer i materialet.

Delar av materialet har ljudfiler.