Läromedel

Sameskolstyrelsen ska enligt förordning 2011:131 främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.

Tillgång till samiska läromedel är en grundläggande förutsättning för att barn och elever i Sameskolstyrelsens verksamheter ska kunna nå sina mål. Därför har Sameskolstyrelsen sedan myndighetens bildande 1981 producerat egna läromedel och medverkat i olika externa läromedelsprojekt på främst nord-, lule- och sydsamiska.

Läromedlen kan beställas via:

 Bokförteckning med prisuppgifter finns i dokument.

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.