Sameskolstyrelsen ska enligt förordning 2011:131 främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.

Läromedlen kan beställas via:

  • Sameskolstyrelsen – se förteckning över våra böcker under relaterade dokument (till höger)

Kontaktperson(er)