Sámeskåvllåstivrra lájddiduvvá politihkalasj nammadusás mij sisadná vihtta ájrrasa ma li válljidum Sámedikkes. Nammadus adná tjåhkanimijt binnemusát vihtti jahkáj ja háldaduvvi kanslidjas mij la Jåhkmåhken mij lájddiduvvá skåvllååvdugis. 

Válljidum ájrrasa mandáhtaájggáj bårggemáno 2021– bårggemánnuj 2025:

  • Kerstin Lingebrant Vinka (Jakt- och fiskesamerna), åvduk
  • Sagka Stångberg (Landspartiet Svenska samer), sadjásasj åvduk 
  • Lilian Mikaelsson (Landspartiet Svenska samer)
  • Michael Teilus (Samelandspartiet)
  • Lars Miguel Utsi (Guovssonásti)