Sámeskåvllåstivrra la háldadusfábmudak mij lájddiduvvá nammadusás ja åvdåstuvvá skåvllååvdugis ja kanslidjajn mij la Jåhkmåhken.

Aktavuoda ulmusj (tja)

Laila Stenberg

Biträdande skolchef samt rektor för fjärrundervisning

laila.stenberg@sameskolstyrelsen.se

0981-200 04

Henrik Blind

Administrativ handläggare 50%

henrik.blind@sameskolstyrelsen.se

0971-442 01

Katharina Unga

Administrativ handläggare 60%

katy.unga@sameskolstyrelsen.se

0971-442 02

Julia Rensberg

Lönehandläggare 50%

julia.rensberg@sameskolstyrelsen.se

0971-442 03

Tone Staffansson

Lönehandläggare 25%

tone.staffansson@sameskolstyrelsen.se

0971-442 05

Brita-Stina Sjaggo

Personalhandläggare 50%

brita-stina.sjaggo@sameskolstyrelsen.se

0971-442 08