Sámeskåvllå la luondoláhka saddje Njuollajávre guoran. Sámeskåvllå la skåvllå oahppijda åvddåskåvllåklássa rájes gitta gudát klássaj ja dela asstoájgeviesso ja åvddåskåvllå Skierre. Åhpadus tjuovvu oahppoájggomusáv sámeskåvlåj, åvddåskåvllåklássa ja asstoájgeviesso ja doajmma åvddåskåvlån dåjmaduvvá sámeviessomijn degu guovddo ja oahppoájggomus åvddåskåvllåj milta. Sámeskåvlån Váhtjerin gávnnu ietjanis gievkke mij gárvet gájkka biebmov mánájda ja oahppijda.

Aktavuoda ulmusj (tja)

Inger Helene Fankki

Rektor Váhtjer

rektor.gallivare@sameskolstyrelsen.se

0970-102 48

Carina Hotti Lindmark

Rektor för Skierri förskola Váhtjer

rektorforskola.gallivare@sameskolstyrelsen.se

0971-550 04