Sámeskåvllå la åvvå gassko Jåhkåmåhke lahka luonnduj ja Dálvvadisjávrráj. Sámeskåvllå la skåvllå oahppijda åvddåskåvllåklássa rájes gitta gudát klássaj ja dela asstoájgeviesso. Åhpadus tjuovvu oahppoájggomusáv sámeskåvlåj, åvddåskåvllåklássa ja asstoájgeviesso ja doajmma åvddåskåvlån dåjmaduvvá sámeviessomijn degu guovddo ja oahppoájggomus åvddåskåvllåj milta. Sámeskåvlån Jåhkmåhken gávnnu ietjanis gievkke mij gárvet gájkka biebmov mánájda ja oahppijda.

Åvddåskåvllå Giella la Nyborg dáfon lahka luonndo ja Dálvvadisjågå. Åvddåskåvllå dåjmaduvvá sámeviessomijn degu guovddo ja oahppoájggomus åvddåskåvllåj milta. Åvddåskåvllå oadtju suv biebmov Sámeskåvlå gievkes.

Aktavuoda ulmusj (tja)

Linnea Kuoljok Palo

Rektor Jåhkåmåhkke

rektor.jokkmokk@sameskolstyrelsen.se

0971-553 55

Carina Hotti Lindmark

Rektor för Giella förskola Jåhkåmåhkke

rektorforskola.jokkmokk@sameskolstyrelsen.se

0971-550 04