Sámeskåvllåstivrra dåjmat åvddåskåvllådåjmav gielda ámmádin tjuovvo sajijs: Dearna, Jåhkåmåhkke, Váhtjer, Gierun och Gárasavvun. Åvddåskåvllå fállá jasska, sáme birrusav ja barggá Skåvllåájggomusá åvddåskåvllå milta.

Åvddåskåvllå sisbirás ja ålggobirás adná gåvådahttemav ma li sáme árbbedábij ja sámeviessomvuogij milta. Mijá åvddåskåvlåjn adnep luondov degu alodim saddjen gånnå máná oahppi dajt gávtse jahkeájgijt ja daj rievddadimijt. Pedagåvggå barggi mielajn sáme giellaåvddånahttema guovlluj ja viessomájge åhpa oahppaj.