Ledningsgruppen är i veckan hos Skolverket i Stockholm och arbetar med systematiskt kvalitetsarbete samt utveckling av styrdokumenten i bland annat samiska. Medverkande från Skolverket: GD Peter Fredriksson, Nermina Wikström, Gunnar Stenberg, AnneCathrine Uusitalo, Ulrica Dahl samt Pernilla Sundström Fast som fotograferade.