Då nuvarande rektor vid sameskolan i Váhtjer har valt att avsluta sin anställning sker temporärt förändringar i ledningsfunktionen vid skolan.

Från den 15 maj är biträdande rektor Laila Stenberg tf rektor vid sameskolan samt skolchef AnnaKarin Länta är tf rektor vid förskolan Skierri.