Sameskolstyrelsen har beslutat att tilldela Marit Sikku-Trägård och Sanna-Marja Tuorda uppdraget som förstelärare för läsåret 2022/23. De kommer att arbeta tillsammans med samisk utgångspunkten i olika ämnen och åldrar.