Sameskolstyrelsens kansli har öppet mellan 09:00-12:00 under vecka 29 dvs 15-19 juli. Från 22 juli har kansliet öppet som vanligt mellan 09:00-15:00.