Sameskolstyrelsens kansli har öppet för besök från allmänheten mellan 08:00-10:00 den 31 maj, samt helt stängt den 30 maj.