Sameskolstyrelsens kansli har stängt för personaldagar den 13-14 oktober. Vid akuta frågor, vänligen ring 0971-442 00 (vx).