Sameskolstyrelsens kansli har stängt fredag den 4 november med anledning av helgdag.