Sameskolstyrelsens kansli har stängt onsdag den 10 november med anledning av personaldag. Vid brådskande ärende, vänligen ring 0971-442 00 (vx).