Jokkmokks kommun inventerar behovet av skola, fritidshem eller förskola för vårdnadshavare som har tjänst inom samhällsviktig verksamhet med anledning av covid-19. Omsorg kan också erbjudas barn i behov av särskilt stöd. Kommunen gör denna förhandsplanering i händelse av eventuell stängning av skolor, fritidshem och förskolor, vilket inte är aktuellt i dagsläget.

Mellan den 14 och 22 april finns en särskild e-tjänst öppen för inventering av omsorg, så att kommunen kan bedöma hur många platser som behövs. Inventeringen gäller barn mellan 1 och 13 år, även de som i dag inte har plats på förskola/fritidshem. Observera att alla ska svara, så även vårdnadshavare som inte har något behov ska gå in på e-tjänsten. Det är nämligen lika viktigt att kartlägga de som inte har ett behov, som de som har detsamma.  

Du hittar mer information på kommunens hemsida och länk till e-tjänst:

https://jokkmokk.se/Nyheter-och-Event/Nyheter/kommun-och-samhalle/vad-hander-om-en-skola-maste-stangas/