Det närmar sig läsårsslut och de elever som byter skola får inte automatiskt övergång till samiska undervisningen när de byter skola. 

Ni vårdnadshavare ska vända er till ert barns nya skolas rektor för att begära samiska undervisning. Det är rektor som gör en beställning på undervisning hos oss. Då upprättas ett avtal mellan skolan och Sameskolstyrelsen om undervisning i samiska.

Vid eventuella frågor: kontakta Laila Stenberg, rektor för fjärrundervisning i samiska, 0981-20004

fjarrundervisning@sameskolstyrelsen.se

www.sameskolstyrelsen.se/fjarrundervisning