Sameskolstyrelsen lanserar nu sin hemsida på nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Du väljer språk på menyrad Svenska längst upp till höger.

Myndigheten har även ambitionen att översätta hemsidan till umesamiska och pitesamiska.