Ledningsgruppen vid Sameskolstyrelsen har beslutat idag 31 mars att åter erbjuda allmän förskola till så kallade 15 timmarsbarn vid sameskolan i Giron.