Nämnden för Sameskolstyrelsen har i förra veckan haft sitt första sammanträde för mandatperioden. Det var intensiva dagar i Jåhkåmåhkke för de nyvalda nämndsledamöterna där de bland annat fick fortbildning av Utbildningsdepartementet och Skolverket. Även rektorerna för sameskolorna och fjärrundervisning presenterade sina verksamheters systematiska kvalitetsredovisningar för läsåret 2020/2021.

Till ny vice ordförande valdes Sagka Stångberg (LSS).

Nämnden gjorde även ett verksamhetsbesök av skolgårdarna vid sameskolan och den samiska förskolan Giella.

Delar av nämnden för Sameskolstyrelsen besöker Giella förskola i Jåhkåmåhkke. Från vänster Kerstin Lingebrant Vinka (ordf), Lilian Mikaelsson, Michael Teilus, Sagka Stångberg (v ordf). Vid fototillfället saknades Lars Miguel Utsi.